CheckDrive 2016 1.15

CheckDrive 2016 1.15

Abelsoft – 3MB – Freeware –
4 Stars User Rating

Tổng quan

CheckDrive 2016 là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Abelsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CheckDrive 2016 là 1.15, phát hành vào ngày 28/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/04/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 1.15, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

CheckDrive 2016 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3MB.

Người sử dụng của CheckDrive 2016 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CheckDrive 2016!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có CheckDrive 2016 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản